A „MILLANDJOY TEJES ÍZKALAND!” NYEREMÉNYJÁTÉK

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

1. A játék szervezője:

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. (székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13.) a továbbiakban „Szervező”, „MillandJoy Tejes Ízkaland!” elnevezéssel a MillandJoy termékek vásárlásához kötött  nyereményjátékot szervez,  a továbbiakban „Játék”, amelynek időtartama: 2015. december 1-je 0 órától 2016. február 29-e 24 óráig tart 3 játékhónapon keresztül. A Játék részvételi feltételei a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) kerülnek meghatározásra. A Játék hivatalos honlapja: www.millandjoy.hu/izkaland (a továbbiakban: „Honlap”).

A Játék Szervezője a Teva Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13., cégjegyzékszám: 09-10-000016, adószám: 10318353-2-09), a továbbiakban: „Szervező”, lebonyolítója a Bistro Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u.28., cégjegyzékszám: 01-09-709151, adószám: 12903003-2-41) és az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794, adószám: 12328451-2-43), (a továbbiakban „Lebonyolítók”).

 

2. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban minden, Magyarországon kereskedelmi forgalomban megvásárolt 20 vagy 50 db-os MillandJoy (rágótabletta édesítőszerrel tejcukor lebontó (laktáz) enzim tartalmú speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer laktáz enzim hiányos egyének részére) termék vesz részt (a továbbiakban: “Termék”).

 

3. A  Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt a havi nyereményekért legalább egy darab 20 vagy 50 db-os kiszerelésű MillandJoy terméket vásárol, vagy a fődíjért legalább 3 db 20 vagy 50 db-os kiszerelésű MillandJoy terméket vásárol, regisztrálja magát email címének és mobiltelefonszának az egyszeri felhasználásával a www.millandjoy.hu/izkaland Játék aloldalon és a vásárlást igazoló blokkon található adatokat megadja ( a továbbiakban „Játékos”).

A Játékban való részvétel feltétele a személyes fiók létrehozása az alábbi személyes adatok megadásával (vezetéknév, keresztnév, mobiltelefonszám, e-mail cím – felhasználónév és jelszó), mely regisztrációs felület a www.millandjoy.hu/izkaland aloldalon keresztül érhető el. A Játékos regisztráció után egy megerősítő e-mailt kap, melyből a linkre kattintva aktiválja regisztrációját.

A mobiltelefonszámot csak a nyertes elérésére használjuk fel és egyéb marketing célt nem szolgál. Egy e-mail cím és/vagy mobiltelefonszám csak egyszer használható fel a regisztrációhoz. Egy Játékos csak egy e-mail címmel és/vagy telefonszámmal regisztrálhat.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolítók, egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

4. Pályázat

Egy pályázatnak minősül egy 20 vagy 50 db-os MillandJoy termék megvásárlása a Játék időtartama alatt és a Honlapra történő regisztrációt követően, a vásárlást igazoló blokkon található adatok feltöltése a Játék Honlapján a Játék időtartama alatt (a továbbiakban “Pályázat”).

A havi nyereményekért legalább 1 db Termék megvásárlásával, azaz 1 db Pályázattal lehet indulni. A fődíj sorsoláson legalább 3 db Termék megvásárlásával, azaz 3 db Pályázat beküldésével vehetnek részt a Játékosok.

A Pályázatok darabszáma szempontjából a megvásárolt Termékek darabszáma a mérvadó, ami azt jelenti, hogy ha egy blokkon több MillandJoy termék szerepel, akkor egy blokk adatainak a Honlapon történő feltöltésével és a megvásárolt Termékek darabszámának a megadásával egyszerre több Pályázat is beküldhető.

Egy Játékos több blokkot is feltölthet különböző időpontban a Játék időszaka alatt, amely esetben a blokkokon szereplő Termék darab számának megfelelően növeli a beküldött Pályázatainak számát is. Egy vásárlást igazoló blokkal csak egy regisztrált Játékos nevezhet. Egy blokk adatait csak egyszer lehet feltölteni, még akkor is ha azon több Termék szerepel.

Egy Játékos annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a havi nyeremények sorsolásán, ahányszor 1 db Terméket vásárolt, azaz ahány Pályázatot küldött be az adott játékhónapban. Egy Játékos egy adott játékhónapban összesen maximum 6 Pályázattal indulhat a havi nyereményekért. Egy beküldött blokkról egy játékhónapban maximum 6 db termékkel lehet pályázni, még akkor is, ha a vásárlást igazoló blokkon több mint 6 a termékek darabszáma.

A fődíj sorsoláson annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt egy Játékos, ahányszor 3 db Terméket vásárolt, azaz ahányszor 3 db Pályázatot küldött be a Játék teljes időszaka alatt, akár egyszerre, akár egyesével, akár többesével összegyűjtve. Egy Játékos a fődíjra maximum 6*3 db termék megvásárlásával, azaz Pályázattal nevezhet.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes pályázatot tartalmazó és a vásárlást igazoló blokk beküldésekor a Honlapon megadott termék darabszám legalább ugyanannyi, mint a blokkon szereplő, Játékban résztvevő Termékek darabszáma.

Egy vásárlást igazoló blokkal csak egy regisztrált Játékos nevezhet. Adott Játékos több Pályázatot is beküldhet, de az adott havi sorsolás alkalmával összesen csak egy nyereményt nyerhet.  

Gyűjtőblokkal, azaz olyan blokkal, amelyen nem szerepelnek a megvásárolt termékek megnevezései és számlás vásárlásokkal, beleértve az internetes vásárlást is, nem lehet pályázni.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Pályázatokat küldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

5. A Játék időtartama

A vásárlásnak és a Pályázat beérkezésének is 2015. december 1., 00 óra – 2016. február 29., 24 óra között kell megtörténnie 3 játékhónapra lebontva az alábbiak szerint.

A Pályázatok beérkezési időszaka:

 1. játékhónap: 2015.12.01. 0 órától – 2015.12.31. 24 óráig
 2. játékhónap: 2016.01.01. 0 órától – 2016.01.31. 24 óráig
 3. játékhónap: 2016.02.01. 0 órától – 2016.02.29. 24 óráig

Ezen időpontok előtt és után történő vásárlások és Pályázatbeküldések érvénytelenek.

A Pályázat a Játék időszaka alatt bármikor beküldhető függetlenül attól, hogy melyik játékhónapban is történt meg a vásárlás. A Pályázat beérkezésének időpontjaként a Játék szervere által jelzett időpont a mérvadó.

 

6. A Játékban való részvétel menete

Aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább 1 db 20 vagy 50 db-os MillandJoy terméket, a www.millandjoy.hu/izkaland Honlapon regisztrálja magát és az e-mailjére kapott linken keresztül aktiválja regisztrációját, majd a fiókjába belépve megadja a vásárlást igazoló blokk AP kódját (9 számjegy vagy 1 betű és további  8 számjegy), a blokkon található NAV kódot: (5 jegyű; számokból és betűkből álló kód), a vásárlás dátumát, a blokkon szereplő megvásárolt MillandJoy termék darabszámát, valamint elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, majd érvényesen elküldi az adatokat, sorsoláson vesz részt.  

A fenti adatok mindegyikének megadása szükséges a Játékban való részvételhez. (Kivéve az Egészségpénztár kártyával történő vásárlás esetén az AP kód megadása nem kötelező.)  A Játékos nem jogosult részt venni a Játékban, ha a megadott adatai nem valósak. Egy e-mail cím és/vagy mobiltelefonszám csak egyszer használható fel a regisztrációhoz.  

A Pályázat beküldésének sikerességéről vagy sikertelenségéről a Játékos a felugró ablakban kap tájékoztatást.

A vásárlást igazoló eredeti blokk/nyugta megőrzése 2016. március 28-ig szükséges, mert a nyertes részéről a nyeremény átvételének feltétele a nyertes blokknak vagy annak másolatának postai úton vagy e-mailben történő beküldése a Lebonyolító  részére. A Lebonyolító jogosult az eredeti blokk bekérésére is.

 

7. Sorsolások

A havi nyeremények és a fődíj gépi sorsolására az A4C Marketing Kft. székhelyén, (1092 Budapest, Bakáts tér 2, bejárat a Bakáts u. 5-7 felől) közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor.

Havi nyeremények sorsolás időpontjai:

 1. játékhónap: 2016. 01.07. 13 óra
 2. játékhónap: 2016. 02.04. 13 óra
 3. játékhónap: 2016. 03.03. 13 óra

Fődíjsorsolás időpontja: 2016. 03.03., melyre a 3. játékhónap sorsolását követően kerül sor.

A havi sorsoláson valamennyi, az adott játékhónapban beérkező érvényes Pályázat részt vesz.

A fődíj sorsoláson minden, a Játék teljes időtartama alatt legalább 3 db érvényes Pályázatot beküldő, de a játékhónapok sorsolásain havi nyereményt nem nyert Pályázat vesz részt.*

 

8. Nyeremények, tartaléknyertesek

A „MillandJoy Tejes Ízkaland” során havonta 16 db tárgynyeremény, így a Játék teljes időtartama alatt összesen 48 db tárgynyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

1. játékhónap nyeremények:

 • 1 db Sencor STM 3011 GR konyhai robotgép
 • 5 db TREVI/TREVIDEA “Frull up” PR 101 turmixgép
 • 10 db Rozsdamentes acél tortaszeletelő (dobozban)  +  1 db 50 szemes és 1 db 20 szemes MillandJoy termék

2. játékhónap nyeremények:

 • 1 db Krups KP 1101 Nescafé Dolce Gusto Oblo kapszulás kávéfőző
 • 5 db Papp Emese: Porcukor és Habverő / Sütemények kezdőknek és haladóknak c. szakácskönyv +  1 db 50 szemes és 1 db 20 szemes MillandJoy termék
 • 10 db Orbit sajtvágó készlet: fa tálcával, beépített üveg felülettel, alatta 3 db sajtvágó kés és villa

3. játékhónap nyeremények:

 • 1 db Sencor SHB 4362 GR botmixer szett
 • 5 db Russell Hobbs KITCHEN COLLECTION kézi mixer 19420-56
 • 10 db reggeliző szett:  10 db Butlers kerámia müzlistál és 10 db Butlers tányér + 1 db 50 szemes és 1 db 20 szemes MillandJoy termék

A havi sorsolásokon valamennyi, az adott játékhónapban beérkezett érvényes Pályázat részt vesz. A havi sorsolások során a nyertes Játékosokon felül, az 1, 5 és a 10 db-os nyereménykategóriánként 3, 5 és 10 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

Fődíj: 1 db új Nissan Pulsar 1.5 dCi (fehér alapszín, Acenta felszereltség, Nissan Connect rendszerrel, Sport csomaggal és Komfort csomaggal)

A fődíj sorsoláson minden, a Játék teljes időtartama alatt legalább 3 db érvényes Pályázatot beküldő, de a játékhónapok sorsolásain havi nyereményt nem nyert Pályázat vesz részt.* A fődíj sorsolás során a nyertes Játékoson felül további 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A tartaléknyertesek akkor válnak jogosulttá valamely nyereményre, ha a nyertes Játékos a Szabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyereményét nem veszi át (a kézbesítés bármilyen okból sikertelen volt), vagy arról lemond.

A nyertes Játékos nevét a Lebonyolítók a sorsolás után és a Pályázat validálását követően közzéteszik a Játék Honlapján. Az egyes tárgynyeremények (havi és fődíj nyeremények) készpénzre nem válthatóak, és nem cserélhetőek más vagyoni értékkel bíró dologra vagy nem ruházhatóak át másik személyre. A Szervező a nyeremények tekintetében semmilyen szavatosságot nem vállal. A nyertes Játékos ilyen jellegű igényét az adott nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A nyertes a fődíj átvételekor egy nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen a Szervező vagy a Lebonyolítók fényképet készíthetnek, amely fotón megjelenik a nyertes Játékos is. Szervező a fotót marketingcélokra térítésmentesen felhasználhatja akár egészben, akár részleteiben időbeni és térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül.  

 

9. Nyeremények átadása illetve átvétele

A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat e-mailen, összesen 2 alkalommal.  A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló blokk teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét legkésőbb az első e-mail útján történő értesítést követő 10 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). E-mail cím: millandjoy@a4c.hu. A nyertes nevét és postázási címét a blokkmásolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben az első emailes megkeresést követő 10 napon belül a blokk másolat nem érkezik meg a nyertes Játékostól, úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon. A blokk beérkezési határidejének lejártakor a nyertest még egy alkalommal megpróbálja Lebonyolító elérni telefonon, és csak ezután kerül a tartaléknyertes értesítésre.

A havi tárgynyereményeket a Szervező postai úton vagy futár által juttatja el a nyertesek részére. A fődíjat a nyertes Játékos személyesen – személyazonosságuk igazolását követően – vagy ügyvéd által ellenjegyzett / közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselője újtán veheti át egy előre egyeztetett időpontban, a Szervező által megnevezett fővárosi helyszínen.

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem tudja a nyertes blokk másolatát bemutatni, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő hatályú.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

10. Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését, valamint a nyereményautó üzembe és forgalomba helyezésének költségét a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételének és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb., illetve a főnyeremény elszállításának költségei a nyertest terhelik.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékosokat terheli.

 

11. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.millandjoy.hu/izkaland  hivatalos Játék aloldalon a “Játékszabály” menüpont alatt érhető el.

A Játék online és social média felületeken, sajtóhirdetésekben, TV reklámspotokban, óriásplakátokon, citylightokon valamint a DM és Rossman láncokon belül instore reklámanyagokon kerül meghirdetésre.

 

12. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott személyes adatokat kezeli: (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, cím, adószám).

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és Bistro Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 28.) dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adataik feldolgozását a Lebonyolítók végzik,
 3. a Szervező díjmentesen felhasználja a regisztráció során megadott Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 4. a kisorsolt Játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a www.millandjoy.hu/izkaland Játék aloldalon a sorsolást követően és a Játékos Pályázatának validálása után.  A tartaléknyertesek nem kerülnek feltüntetésre a Honlapon, csak abban az esetben, ha valamelyikük  a nyertes helyébe lép.
 5. Fődíj nyertesség esetén a nyertes egy külön nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek, filmfelvételek készítése, valamint azok közzététele.
 6. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a Honlapon a hozzájárulásukat és beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általuk megadott nevet és e-mail címet a TEVA Gyógyszergyár Zrt. marketingcélra és hírlevelek eljuttatása céljából felhasználja 3 éven keresztül, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a millandjoy@a4c.hu e-mail címen, a Játék befejezését követően a Szervező címére küldött postai levélben (1134 Budapest, Váci út 29. 6. em.) vagy e-mailben az leiratkozas@teva.hu címen, „MillandJoy Tejes Ízkaland – adattörlés” tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. A NAIH 91815/2015 szám alatt nyilvántartásba vette.

 

13. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárnak.

Szervező kizárja a felelősségét a Játék Honlapjának és szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét Minden, a Játék Honlapját és szerverét ért külső támadások esetére.

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Lebonyolítók a nyeremény minősége tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.millandjoy/izkaland aloldalon a “játékszabály” menüpont alatt értesülhetnek.

 

Szervező

*A játékszabály vonatkozó része szerint a fődíj sorsolásán minden olyan Játékos részt vesz, aki a Játék ideje alatt legalább 3 terméket vásárol. A 3 termék megvásárlása egy pályázatnak minősül attól függetlenül, hogy azokat a Játék ideje alatt egyszerre, vagy eltérő időpontban vásárolta meg. Az egy pályázathoz szükséges 3 termék számításánál nem kerülnek figyelembevételre azok a termékek, amelyek vásárlására tekintettel a Játékos a korábbi sorsolások során már nyereményben részesült. Amennyiben az egy Játékos által vásárolt – korábbi sorsolások során nyereményt nem nyert – termékek száma eléri a 6, 9, 12, 15, maximum 18 darabot, úgy a Játékos nyerési esélye növekszik. Ezekben az esetekben a fődíj sorsolásán az előbbiek szerint a Játékos 2-, 3-, 4-, 5-, maximum 6-szoros nyerési eséllyel vesz részt.